topmenu

De wijkgezondheidscentra zijn er voor iedereen

In een wijkgezondheidscentrum is iedereen welkom. De enige voorwaarde is dat u in het inschrijvingsgebied van het centrum woont en zich inschrijft.

 

Hoe inschrijven?

Bij inschrijving ondertekent u een ‘contract’ of een overeenkomst. Daarin staat dat u steeds beroep zal doen op de huisarts, kinesist of verpleegkundige van het centrum.

 

Aangezien wij werken binnen een forfaitair systeem hoeft u voor onze hulp- en zorgverlening niets te betalen. Wij regelen de betaling rechtstreeks met de mutualiteit. De mutualiteit betaalt maandelijks immers een vast bedrag aan het wijkgezondheidscentrum voor elke ingeschreven patiënt.

 

Indien u andere huisartsen, (thuis)verpleegkundigen of (zelfstandige) kinesisten buiten het wijkgezondheidscentrum raadpleegt, worden deze kosten niet vergoed door de mutualiteit of het wijkgezondheidscentrum. Dit geldt ook na ontslag uit het ziekenhuis of op doorverwijzing van een specialist. Ook dan zullen onze hulpverleners u verder verzorgen.

 

Inschrijven kan in 5 stappen

Volg onderstaande stappen om u in een wijkgezondheidscentrum in te schrijven:

1. In welke wijk woont u?
Op basis van het adres waar u verblijft, kan u via deze link snel nagaan in welk centrum u zich kan inschrijven.

 

2. Bent u verzekerd bij een mutualiteit?
Bent u aangesloten bij een mutualiteit of beschikt u over een geldige medische kaart dan kan u zich inschrijven in een wijkgezondheidscentrum. Is dit niet het geval? Contacteer ons voor advies.

 

3. Maak een afspraak met het wijkgezondheidscentrum in uw wijk
Elk wijkgezondheidscentrum heeft zijn eigen vaste momenten om in te schrijven. Contacteer het centrum in uw buurt. Men geeft u graag meer uitleg.

 

4. Schrijf u in
Meld u aan bij het onthaal van het wijkgezondheidscentrum op de datum en het uur die werden afgesproken.
Breng uw identiteitskaart en klevers van de mutualiteit mee van iedereen die u wil inschrijven.
Wie ouder is dan 14 jaar en zich wil inschrijven, dient zelf het inschrijvingsformulier te ondertekenen; voor kinderen jonger dan 14 jaar gebeurt dit door de ouders of hun wettelijke vertegenwoordiger.
We geven u een beknopte uitleg over de werking van het centrum en regelen het papierwerk.
Reken hiervoor (afhankelijk van het aantal personen) op minimum 30 minuten.

 

5. Welkom!
Vanaf nu bent u onze patiënt en omringen we u met de beste zorgen.
Zijn er nog vragen of onduidelijkheden?
Veel info is terug te vinden op deze website en op de website van uw wijkgezondheidscentrum, maar aarzel niet iemand aan te spreken aan het onthaal!

 

Uitschrijven

Indien u zich wenst uit te schrijven, neemt u contact op met het onthaal van uw wijkgezondheidscentrum. Opgelet: een uitschrijving gaat pas in vanaf de volgende maand.