topmenu

Alle zorgverstrekkers onder één dak

Wat is een wijkgezondheidscentrum?
Veelgestelde vragen

 

wat is een wijkgezondheidscentrum?

Een wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinaire groepspraktijk waar verschillende zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, diëtisten,… samen onder één dak werken. De samenstelling van het team kan verschillen per wijkgezondheidscentrum. Elk Gents wijkgezondheidscentrum heeft minimaal huisartsen en verpleegkundigen in dienst.

 

De Gentse wijkgezondheidscentra werken allemaal binnen het forfaitair systeem. Dit betekent dat u als patiënt niet betaalt voor de raadplegingen of huisbezoeken. Het wijkgezondheidscentrum ontvangt immers per ingeschreven patiënt maandelijks een vast bedrag van het ziekenfonds. Hierdoor moet u zelf financieel niets regelen. Voor meer achtergrondinformatie, klik hier.

 

De Gentse wijkgezondheidscentra streven naar een hoge toegankelijkheid door zo veel mogelijk drempels weg te halen, financieel, maar ook cultureel en fysiek.

 

Elk centrum staat voor een integrale benadering met aandacht voor lichamelijke, psychische en sociale aspecten.

In de Gentse centra besteden we veel aandacht aan ziektepreventie en gezondheidspromotie. We zijn betrokken bij het gezondheidsbeleid van de wijk en zijn bewoners. Samen met de lokale overheid en andere actoren uit zorg en welzijn werken we aan de verbetering van de leefomstandigheden in de wijk waar we gevestigd zijn, en aan de levenskwaliteit van de wijkbewoners.

 

Behoud van onafhankelijkheid en pluralisme is een belangrijk uitgangspunt.

 

Alle wijkgezondheidscentra in Gent zijn lid van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra. Die Vereniging zorgt voor de uitwisseling van informatie, begeleidt opstartende wijkgezondheidscentra en geeft ondersteuning op administratief vlak.

 

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat als ik ’s nachts of in het weekend een huisarts nodig heb?
Wat met huisbezoeken?
Wat met een bezoek aan de specialist?
Wat bij nood aan nazorg na een specialist of na hospitalisatie?
Mag ik naar een huisarts, verpleegkundige of kinesitherapeut buiten het wijkgezondheidscentrum gaan?
Wat met labo-onderzoeken?
Kan ik gratis medicatie krijgen?
Als de patiënten niets betalen, waar haalt het wijkgezondheidscentrum zijn middelen dan?

 

Wat als ik ’s nachts of in het weekend een huisarts nodig heb?

Na 19 u, in het weekend of op feestdagen kan u voor dringende oproepen terecht bij de huisartsenwachtdienst op het telefoonnummer 1733. Bij een raadpleging op huisbezoek of op de wachtpost, betaalt u de huisarts van wacht. Breng nadien het prestatiebriefje naar het wijkgezondheidscentrum. Wij betalen uw terugbetalingstarief terug, zodat u enkel het remgeld betaalt. De betaling gebeurt via een storting. Vergeet uw rekeningnummer niet mee te brengen.

 

Wat met huisbezoeken?

Omdat we u in het wijkgezondheidscentrum beter kunnen onderzoeken en behandelen dan thuis, vragen we om naar het centrum te komen. Indien dit echt niet lukt, komen zowel onze huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers en kinesitherapeuten op huisbezoek.

 

Wat met een bezoek aan de specialist?

Een raadpleging bij de specialist wordt door het ziekenfonds terugbetaald. U kiest vrij welke specialist u raadpleegt. Voor een goede opvolging, vragen we wel om eerst de huisarts te raadplegen vooraleer een afspraak bij de specialist wordt gemaakt.

 

Wat bij nood aan nazorg na een specialist of na hospitalisatie?

Bij opname in het ziekenhuis vermeldt u best dat u bent ingeschreven in een wijkgezondheidscentrum. Heeft u na de opname kinesitherapie of verpleging nodig, neem dan zo vlug mogelijk contact op met het wijkgezondheidscentrum, zodat wij met de nazorg kunnen starten.

 

Mag ik naar een huisarts, verpleegkundige of kinesitherapeut buiten het wijkgezondheidscentrum gaan?

Nee. Zolang u in het wijkgezondheidscentrum bent ingeschreven, moet u altijd eerst een afspraak maken bij een zorgverstrekker van het wijkgezondheidscentrum zelf. Zowel het ziekenfonds als het wijkgezondheidscentrum kunnen geen terugbetalingen doen indien u een raadpleging buiten het wijkgezondheidscentrum doet.

 

Wat met labo-onderzoeken?

Labo- onderzoeken moeten betaald worden aan het labo. Het labo stuurt een factuur naar uw thuisadres.

 

Kan ik gratis medicatie krijgen?

Kosten voor medicatie zijn niet in de inschrijving inbegrepen. U blijft uw medicatie zelf betalen. Voorschriften worden geschreven tijdens een raadpleging bij de arts.

 

Als de patiënten niets betalen, waar haalt het wijkgezondheidscentrum zijn middelen dan?

Het wijkgezondheidscentrum ontvangt iedere maand, voor elke patiënt die zich ingeschreven heeft, een vaste vergoeding van het ziekenfonds waarbij de patiënt aangesloten is. Dit noemen we het forfaitair systeem. Voor meer informatie, klik hier.